Mitä on rasismi?!

Rasismilla tarkoitettiin aikaisemmin rotuoppia eli näkemystä, että eri ihmisroduilla on eri ominaisuuksia ja sen mukaan eri arvo. Nykyään rasismilla tarkoitetaan laajemmin ihmisten eriarvoistamista ja syrjivää kohtelua etnisen alkuperän, ihonvärin, kansalaisuuden, kulttuurin, äidinkielen tai uskonnon perusteella.

Rasismi liittyy yhteiskunnan valtasuhteisiin ja sen rakenteisiin. Ketkä pääsevät kuuluviin ja näkyviin? Ketkä pääsevät itse määrittelemään itsensä, ominaisuuksiaan ja kokemuksiaan? Keitä nähdään toistuvasti toissijaisina tai vieraina, joiden oikeudesta yhdenvertaiseen kohteluun voidaan neuvotella?

Rasismissa on kyse ajattelutavasta, joka saattaa heijastua ihmisten käyttäytymiseen ja tapaan suhtautua kanssaihmisiin. Tämä voi ilmentyä esimerkiksi puheessa, tavassa kohdata ja kohdella muita tai jopa väkivaltana.

Arkipuheessa rasismi -käsitettä käytetään joskus huolettomasti viittauksena mihin tahansa kielteiseen erityiskohteluun, vaikkapa liittyen ikään tai sukupuoleen. Silloin voi oikeammin puhua ageismista tai seksismistä, tai yleisesti syrjinnästä.

Rasistisen ajattelun taustalla on usein riittämättömät tiedot, pelot ja uskomukset, joskus omat tai muiden kertomat ikävät kokemukset. Ennakkoluulot ovat inhimillinen tapa jäsentää ja yksinkertaistaa monimutkaisia asioita. Niitä on jossakin määrin jokaisella. On hyvää oppia tarkkailemaan omia käsityksiä sekä tunnistamaan omia ennakkoluuloja ja millaisia merkityksiä niihin liittää. Silloin voi helpommin huomata mistä kannattaisi ottaa paremmin selvää ja välttää ajattelematonta ja huonoa käytöstä.

Keskustelu rasismista nostaa usein paljon tunteita. Joskus asia, joka ei ollut millään tavalla tarkoitus olla rasistinen, tulkitaan kuitenkin sellaiseksi. Silloin on hyvä pysähtyä miettimään, mistä johtuu eri tulkinnat, kuunnella toisen kokemusta ja pyrkiä asettumaan toisen asemaan. Väärinkäsityksiä tapahtuu, mutta niitä harvoin pystyy selvittämään väheksymällä tai mitätöimällä toisen kokemusta.

Ilmaisuvapauden käyttämiseen liittyy vastuu omista teoista ja sanomisista. Rasististen mielipiteiden ilmaisu on eri asia kuin esimerkiksi makuasioista väitteleminen. Niillä on toisella tavalla yhteiskunnallinen vaikutus. Rasismi aiheuttaa ja ylläpitää turvattomuutta, syrjintää ja syrjinnän pelkoa. Tämä aiheuttaa pahoinvointia sekä vahingoittaa ihmisten luottamusta toisiinsa ja omiin kykyihinsä.

Kaikki puhe ihmisryhmien välisistä eroista ei ole rasismia. Useimmissa yhteiskunnallisissa ryhmissä kamppaillaan ajoittain erilaisten ongelmien parissa. Silloin asiasta pitää puhua, jotta ongelmat saadaan ratkaistua. On kuitenkin tärkeää miettiä miten asioista puhuu, välttää kokonaisten ihmisryhmien leimaamista sekä pyrkiä kohtaamaan ihmiset ihmisinä.

Poikien Puhelimessa voit ilmaiseksi ja nimettömänä jutella ihmiskunnan moninaisuudesta ja tarvittaessa rasismiin liittyvistä kokemuksista, havainnoista ja ajatuksista. Vastaamme arkisin 13–18 numerossa 0800 94884. Chatimme on auki 13–15 osoitteessa http://www.poikienpuhelin.fi.

 

Somessa:
https://facebook.com/poikienpuhelin
https://twitter.com/PoikienPuhelin
https://instagram.com/poikienpuhelin

Lähteet:
R-sana. Kirja rasismista ja siihen puuttumisesta. Satu Kanninen & Heli Markkula. NoRacism -hanke, Helsinki 2011.
https://www.eirasismille.fi/mita-on-rasismi
http://www.umo.se/Vald–krankningar/Rasism/
https://etiikka.fi/rasismia-on-pienikin-rasismi/
https://etiikka.fi/rasismi-nelja-vaarinymmarrysta/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: